Velkommen til Barnehage-/SFO-portalen i Øksnes kommune!


Ny søknad
Dersom du er folkeregistrert i Øksnes kommune er det viktig at du logger deg inn før du søker om barnehage-/SFO-plass. Dette for å kontrollere at opplysningene som er registrert på deg og din familie er korrekte, samt for å kunne legge til korrekt kontaktinformasjon (telefonnummer og e-postadresse). Innlogging skjer ved bruk av ID-porten. (Dersom du er usikker på om du er registrert, kan du forsøke å logge deg inn.) Dersom du ikke kan logge deg inn ved bruk av ID-porten (dvs. dersom du ikke har norsk fødselsnummer, evt dersom du per i dag ikke er folkeregistrert i Øksnes kommune), så kan du søke uten å være innlogget.
Ved søknad om overflytting, må ny søknad registreres.

Innlogging
Innlogging skjer med ID-porten (MinID, BankID, Buypass, Commfides)
Les mer om ID-porten her:
Informasjon om ID-porten

Du må være innlogget for å:
- endre/slette søknad
- følge saksgangen til søknaden
- svare på tilbud om plass
- si opp eksisterende plass (gjelder f o m 30. mars 2015)
- søke om endret type plass (gjelder f o m 30. mars 2015)